Jana Štěrbová

A-JSVztah k ručním pracím a jejich kreativnímu pojetí se u mne začal rozvíjet od mých 8 let, kdy jsem začala navštěvovat LŠU – výtvarný obor. Toto desetileté mimoškolní studium bylo v posledních 4 letech zaměřeno na textilní techniky. Mým hlavním oborem byla tkaná tapisérie a šitá textilní koláž, šicí zručnost mi přineslo i šití většiny oblečení pro mne i mé dcery, což s novou nabídkou v obchodech po roce 1989 již přestalo být nutné.

I proto, jsem po roce 2000 začala zase hledat cesty, jak se k textilu vrátit. Doplnila jsem si další techniku – paličkování a začala docházet do tehdy nově v ČR otvíraných kurzů patchworku a během roku se stala i lektorkou jak v oboru klasických technika, tak později i různých moderních postupů, které se díky přísunu literatury, návštěvám zahraničních výstav a krátkých kurzů na nich začaly i u nás stávat běžnou součástí šité textilní tvorby. Moderní quilt se výrazně prosadil po roce 2005, zejména díky rozvíjející se klubové činnosti (BPK) a možnostem konfrontovat vlastní tvorbu se zahraničím na nově založené mezinárodní výstavě Prague Patchwork Meeting, jejíž jsem spoluzakladatelkou, spolumajitelkou a pravidelnou vystavovatelkou (www.praguepatchworkmeeting.com).

Od roku 2004 pravidelně vystavuji na výstavách v České republice, a to jak v rámci různých klubů a uskupení, tak i samostatně. Mé quilty jsou pravidelně zastoupeny na dvou největších evropských výstavách Festival of Quilts v Birminghamu a European Patchwork Meeting ve francouzském St. Marie aux Mines. Tam jsem v roce 2014 představila v rámci své sólo výstavy i soubor quiltů na téma Červená. Z celoevropských a celosvětových kolekcí, ke kterým jsem byla přizvána, bych ráda zmínila Znamení času (kurátorka G. Heinz), European Art Quilts (kurátorka O. Prince-Lukowski) a Radiace (kurátorka A. Heinrichs).

Jsem členkou BPK, SAQA, Deutsche Patchwork Gilde, Art Quilt  klubu CZ a nově i uskupení AQH. Kromě práce pro PPM pokračuji i v lektorské činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Napsat komentář